Įmonės ir žemės ūkio kooperatyvai, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, kviečiami teikti paraiškas gauti valstybės ir Europos Sąjungos paramą. Paramos lėšomis finansuojamos nekilnojamojo turto statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto, naujų įrenginių bei įrangos, įskaičiuojant ir techniką, įsigijimo, taip pat bendrosios išlaidos.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ renkamos nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 45 mln. eurų paramos lėšų.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą veiklos sritį gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309