Vykdydamas Vyriausybės nutarimą ir ieškodamas kaip geriausiai įveiklinti Lukiškių kalėjimo kompleksą ir teritoriją, valstybės nekilnojamąjį turtą valdantis ir jo priežiūrą užtikrinantis Turto bankas 2019 m. gruodžio mėn. pradėjo komplekso analizę.

Ruošiant studiją apklausta daugiau nei 20 įvairių institucijų, suorganizuoti atviri edukaciniai-konsultaciniai renginiai visuomenei, tarptautinė konferencija, skirta apžvelgti Lukiškių komplekso istorines, architektūrines socioekonomines plotmes ir kitų šalių panašių objektų įveiklinimo patirtis, kūrybinės dirbtuvės su įvairių sričių ekspertais. Šis milžiniškas darbas nugulė į beveik 100 puslapių studiją, kuri, tikimės, padės pagrindus šio svarbaus Lietuvai ir Vilniui objekto įveiklinimui.

Svarbiausi studijos akcentai:

• į vieną vietą surinkta komplekso ir jį supančio kvartalo architektūrinė, urbanistinė, paveldosauginė ir demografinė analizės – tai padės tolimesnėms studijoms;
• apklausus institucijas ir visuomenę, išanalizuotos trys idėjinės komplekso koncepcijos: tai mainų kvartalas, pažangios edukacijos erdvė ir žmonių kvartalas. Apibendrinus duomenis, padaryta išvada, kad dėl savo svarbos tolimesnės Lukiškių veiklos turi remtis mainų ir edukacijos principais;
• įvertinus ekonominius kriterijus išgryninti keturi scenarijai, ką daryti su kompleksu: (1) etapais parduoti visą kompleksą; (2) dalį komplekso parduoti, o likusią dalį palikti visuomenės reikmėms; (3) dalies komplekso pardavimas, dalies nuoma, o likusi dalis paliekama visuomenės poreikiams; (4) visas objektas lieka valstybės rankose ir vystomas valstybės lėšomis;
• įvertinus išsakytas nuomones, visuomenės poreikius ir finansinius išteklius, pasirinktas scenarijus, kuriuo siūloma kalėjimo ligoninės sklypą parduoti, tuo tarpu dalis kalėjimo komplekso pastatų naudojami visuomenės reikmėms, o likusi dalis išnuomojama.

Studija yra perduota Finansų ministerijai, kuri teiks pasiūlymus Vyriausybei dėl tolimesnio komplekso likimo.

Su Lukiškių kalėjimo komplekso galimybių studija galite susipažinti čia: https://bit.ly/37Ft0FJ

Valstybės įmonė Turto bankas informacija

 

Džiaugiamės galėję būti šio projekto dalimi!