LR Kultūros ministerijos užsakymu UAB „Eurointegracijos projektai“ parengė Nacionalinės koncertų salės paslaugų infrastruktūros sukūrimo programinę, akustinę ir urbanistinę galimybių studiją, įvertinant objekto ir aplinkinės teritorijos teikiamų paslaugų potencialą bei poreikius.

Rengiant galimybių studiją, pasitelkta tarptautinė geroji praktika – nagrinėjami 5 užsienio šalių gerosios patirties pavyzdžiai – architektūriniai, akustiniai ir techniniai sprendimai, infrastruktūros įveiklinimas, taip pat analizuoti vietos rinkos poreikiai – apklaustos koncertinės įstaigos, reziduojančios Vilniaus mieste, bei sukviestos kūrybinės dirbtuvės Nacionalinės koncertų salės idėjai ir esminiams programiniams aspektams identifikuoti. Galimybių studijos rengime dalyvavo Lietuvos, Suomijos, Belgijos šalių ekspertai.

Atliktos analizės pagrindu pasiūlytos 3 esminės projektavimo kryptys – daugiafunkcis muzikos menų centras (be reziduojančio orkestro), klasikinės muzikos centras, daugiafunkcis muzikos menų centras (su reziduojančiu orkestru). Projektavimo krypčių infrastruktūros branduolys – aukšto lygio natūralios akustikos salė, labiausiai tinkanti simfoninei muzikai, talpinanti ne mažiau kaip 1500 žiūrovų.

Nacionalinės koncertų salės idėjai įgyvendinti pasirinkta trečioji projektavimo kryptis, apimanti didžiąją – itin geromis natūralios akustikos charakteristikomis pasižyminčią klasikinės muzikos koncertų salę bei mažąją – daugiafunkcę salę, akustiškai ir technologiškai adaptuojamą mažesnės apimties renginiams bei reziduojančio orkestro repeticijoms. Taip pat numatomos funkcionalios pagalbinės erdvės reziduojančiam orkestrui, kitų Lietuvos ir užsienio meno organizacijų pasirodymams, logistikai, objektą aptarnaujančiam personalui.

Galimybių studijoje išskirtos papildomos Tautos namų veiklos – formuojama viešoji erdvė skirta edukacijai – kintamosioms ekspozicijoms, susitikimams, kūrybinėms dirbtuvėms, pažintinėms veikloms.

Didelis dėmesys skiriamas ir Nacionalinės koncertų salės gretimybėms – sąsajoms su aplinka – Tauro kalno parko teritorija, infrastruktūros funkcijomis, optimaliam vietos panaudojimui.

Preliminarūs skaičiavimai parodė, kad investicijos į šį projektą turėtų siekti daugiau kaip 47,23 mln. Eur. 35,13 mln. Eur turėtų  kainuoti pastato statybos, 10 mln. Eur – koncertinė įranga ir baldai, virš 2,1 mln. Eur – projektavimas ir inžinerinės paslaugos. Koncertų salė per metus galėtų sulaukti apie 130.000 lankytojų, todėl objektas kurtų teigiamą ekonominę naudą.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Simas Lubauskas
UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius
El. paštas: s.lubauskas@eip.lt
Mob. tel. 8 652 65807