Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“. Pagal šią priemonę numatoma finansuoti užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.esf.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309