Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2015 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2015 m. vasario 3 d.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: http://laaif.lt/

EIP teikia konsultacijas paramos pagal šios programos kryptis gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309