Š. m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2016 m. grafikas.

Paraiškų priėmimo grafike numatytas paraiškų rinkimas pagal daugiau kaip 35 KPP priemones ar veiklas. Pirmosios paraiškos 2016 m. pradedamos rinkti nuo vasario 1 d.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal šias priemones ir veiklas gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309