Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones paraiškų priėmimo 2016 metais grafikas.

Paraiškų teikimo grafike 2016 metais numatytas paraiškų rinkimas pagal 10 priemonių.

Paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ pradedamos rinkti jau š. m. vasario 15 d.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtas priemones gavimo klausimais. Galime parengti paraiškas paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309