Š. m. balandžio 21 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės.

Šiuo KPP paraiškų rinkimo etapu priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinti skirta 178 952 000 Eur (617 885 465 Lt) paramos lėšų. Paramos paraiškos pagal šią veiklos sritį priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo padaliniuose nuo gegužės 4 d. iki birželio 30 d.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal šią priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309