Pieno perdirbimu ir rinkodara užsiimančios įmonės jau gali teikti paraiškas Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramai gauti. Į paramą pretenduojantys juridiniai asmenys turi pateikti detalų verslo planą.

Pieno perdirbėjų paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ renkamos nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 18 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 20 mln. eurų paramos lėšų.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą veiklos sritį gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309