VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia pareiškėjus, kurių paraiškos pirmajame etape pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ buvo įvertintos teigiamai, teikti paraiškas antrajam konkurso etapui. Paraiškų pateikimo terminas yra 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:

Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8-687) 41124