Šių metų balandžio mėn. UAB „Eurointegracijos projektai“ Alytaus rajono savivaldybės administracijai pradėjo rengti Alytaus rajono pramonės parko studiją.

Galimybių studijoje nagrinėjamas pramonės parko lokacijos tinkamumas, pramonės parko atitikimas nustatytiems kriterijams ir galimybė įgyvendinti valstybės strateginius interesus, atliekami geologiniai tyrimai, teikiamos rekomendacijos dėl pramonės parko sprendinių atitikimo ES valstybės pagalbos taisyklėms ir poveikio konkurencijai, nustatomos pagrindinės rizikos pramonės parko savalaikiam įgyvendinimui bei pateikiami rizikų šalinimo/mažinimo valdymo būdai ir priemonės.

Studijos pristatymo metu pristatyti trys pramonės parko steigimo scenarijai.

Diskusijos metu nutarta atlikti nežymius pataisymus, po kurių pramonės parko teritorijos ribos bus teikiamos tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Pristatyme dalyvavo Alytaus rajono ir miesto savivaldybių merai ir administracijų direktoriai, atsakingi darbuotojai.

Alytaus rajono savivaldybės taryba 2018 metais pritarė pramonės parko steigimo inicijavimui. Rajono bendrajame plane yra numatyta apie 377 ha ploto pramonės zona, besiribojanti su Alytaus miesto šiaurinėje dalyje esančiu Alytaus miesto pramonės parku.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Simas Lubauskas
UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius
El. paštas: s.lubauskas@eip.lt
Mob. tel. 8 652 65807