Nuo rugpjūčio 1 d. NMA miškininkus kviečia kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Paraiškos investicijoms į miškininkystės technologijas finansuoti šiais metais renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 515 288 Eur paramos lėšų. Paraiškas gali teikti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą veiklos sritį gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:

Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8-687) 41124