Kartu su Rietavo savivaldybe rengdami Rietavo savivaldybės strateginį plėtros planą 2021–2027 metams, kviečiame Savivaldybės gyventojus prisidėti prie plano rengimo ir kartu išrinkti Rietavo savivaldybės viziją.

Vizija – tai idealus Savivaldybės ateities paveikslas 2027 metais, kurį bus siekiama realizuoti įgyvendinant plane iškeltus prioritetus, tikslus ir numatytas priemones.

Birželio 8–12 dienomis Rietavo savivaldybės administracijos atstovai, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, verslo, žemės ūkio, bendruomeninių ir jaunimo organizacijų atstovai dalyvavo diskusijose, kuriose ieškojo Savivaldybės išskirtinumo, specifiškumo, teikė idėjas darniai ir sėkmingai Savivaldybės plėtrai, dalijosi įžvalgomis, kokia Rietavo savivaldybė turėtų būti, suformulavo tris naujus galimus vizijos variantus:

  • Rietavo savivaldybė – istorines Oginskių inovacijas puoselėjanti, patraukli ir saugi erdvė darbui, visaverčiam gyvenimui su išplėtota kokybiška socialine infrastruktūra, tvariais verslais, darnia aplinka ir gražiu kraštovaizdžiu, socialiai atsakingais ir iniciatyviais žmonėmis, atvira bendradarbiavimui visuomene.
  • Rietavo savivaldybė – istorines Oginskių inovacijas puoselėjanti, patraukli ir saugi erdvė darbui, gyvenimui ir poilsiui su išplėtota socialine infrastruktūra, efektyviais ir inovatyviais verslais, darnia aplinka ir natūraliu kraštovaizdžiu, socialiai atsakingais ir iniciatyviais žmonėmis, atvira bendradarbiavimui bendruomene.
  • Rietavo savivaldybė – istorines Oginskių inovacijas puoselėjanti, patraukli ir saugi erdvė darbui, gyvenimui ir poilsiui su išplėtota socialine infrastruktūra, efektyviais ir socialiai atsakingais verslais, darnia aplinka ir išskirtiniu kraštovaizdžiu, socialiai atsakingais ir iniciatyviais žmonėmis, besimokančia ir atvira bendradarbiavimui bendruomene.

Kaip galima Savivaldybės vizija 2027 metams, į balsavimą įtraukta ir dabartinė Savivaldybės vizija:

  • Rietavo savivaldybė – istorines Oginskių inovacijas puoselėjanti, patraukli ir saugi erdvė darbui, gyvenimui ir poilsiui su išplėtota socialine infrastruktūra, efektyviais verslais, darnia aplinka ir gražiu kraštovaizdžiu, geranoriškais, darbščiais ir iniciatyviais žmonėmis, atvira bendradarbiavimui bendruomene.

Rietavo savivaldybės gyventojai, kviečiame jus iki birželio 25 d. rinkti labiausiai priimtiną Savivaldybės viziją 2027 metams! Balsavimo nuoroda http://enketo.lt/limesurvey3/index.php/914296/lang-lt

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Inga Levinskienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė
El. paštas: i.levinskiene@eip.lt
Mob. tel. +370 656 76320