Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, jog šiuo metu renkamos paraiškos pagal penkias Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programos priemones.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal šias priemones gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309