Nuo š. m. balandžio 29 d. iki gegužės 13 d. renkamos paraiškos finansuoti tautinio paveldo produktų sukūrimo bei populiarinimo veiklas.

Valstybės pagalba skiriama tautiniams produktams sukurti, pagaminti, pristatyti ir tradiciniams amatams demonstruoti, produktams realizuoti, taip pat tautinio paveldo populiarinimo leidiniams leisti bei tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas šios veiklos finansinės pagalbos gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309