NMA informuoja, kad kovo–birželio mėnesiais renkamos paraiškos pagal daugelį Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos priemonių.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal šias priemones gavimo klausimais. Galime parengti paraiškas paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309