Įgyvendinant projektą „Širvintų rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ UAB „Eurointegracijos projektai“ Širvintų rajono savivaldybės administracijoje bei 6 pavaldžiose švietimo įstaigose pradeda teikti LEAN sistemos diegimo paslaugas.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama Širvintų rajono savivaldybės ir pavaldžiose švietimo įstaigose įdiegti LEAN sistemą, kuri padėtų optimizuoti aptarnavimo procesus savivaldybės švietimo srityje ir tokiu būdu leistų gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę visiems suinteresuotiems asmenins, taip pat tobulinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir viešojo valdymo institucijų prašymų priėmimo, vertinimo procesus, nustatant vieningą tvarką.

Šiandien LEAN dėl veiklos tobulinimo verslo įmonėse ir viešajame sektoriuje yra progresyviausia metodika pasaulyje ir Lietuvoje. LEAN mokymai, vadybos taikymas pagrįsti nuolatiniu tobulėjimu, drąsa pripažinti problemas ir gebėjimu jas spręsti.

LEAN vadybos metodo diegimo tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą,  todėl  metodo diegimo metu optimizuojami vykdomi  vidiniai procesai, racionalizuojama ir supaprastinama procesų vykdymo eiga, tobulinamos veiklos organizavimo procedūros, susijusios su paslaugų teikimu bei asmenų aptarnavimu.

UAB „Eurointegracijos projektai“ teikiant paslaugas bus pritaikytas LEAN metodas, pagal diegiamą LEAN metodą apmokomi darbuotojai, įgyvendinti numatyti projekto uždaviniai ir tikslai.

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Simas Lubauskas
UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius
El. paštas: s.lubauskas@eip.lt
Mob. tel. 8 652 65807