Skaitmeninimo (technologinis) auditas

Siekdami užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas ir visapusiškai pateisinti klientų lūkesčius, UAB „Eurointegracijos projektai“ profesionalų komanda, turinti ilgametę viešojo ir verslo konsultavimo patirtį atlieka skaitmeninimo (technologinius) auditus, teikia konsultacijas technologinių auditų rengimo klausimais.

Skaitmeninimo (technologinis) auditas atliekamas pramonės įmonėse, siekiant nustatyti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos tendencijomis atitinkamoje srityje bei įvertinti dabartines ir ateities perspektyvas.

Audito metu, stebint įmonėje vykstančius procesus, analizuojant dokumentaciją, renkami ir analizuojami finansiniai, statistiniai, kokybiniai duomenys, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

Skaitmeninimo audito uždaviniai:

  1. a) įvertinti įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų pajėgumus;
  2. b) įvertinti, kokiu mastu esami technologiniai sprendimai lemia įmonės konkurencinius pranašumus dabar ir ateityje;
  3. c) identifikuoti esamus ir būsimus technologinius organizacijos poreikius ir iššūkius;
  4. d) pasiūlyti skaitmeninės įmonės brandos didinimo ir/arba technologinio atsinaujinimo veiksmų planą.

Nauda Jūsų verslui:

  1. audito metu metodiškai ir išsamiai įvertinami gamybos procesų pajėgumai, esami ir būsimi technologiniai poreikiai;
  2. parengiamas įmonės technologinės raidos planas;
  3. įvertinamos technologinių procesų optimizavimo bei sąnaudų mažinimo galimybės;
  4. suteikiamos rekomendacijos, kaip surinkti gamybos procesui ir operacijoms reikiamus duomenis;
  5. auditas padeda priimti sprendimus dėl verslo plėtros ar modernizavimo.

 

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159