2015 m. rugpjūčio 5 d. švietimo paslaugas teikiantys juridiniai asmenys pakviesti teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo stipendijų programą.

Būsimi projektai padės gerinti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokinių pasiekimus, modernizuojant ugdymo turinį ir tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją.

Kvietimo teikti paraiškas projektams, planuojamiems finansuoti Programos lėšomis, numatyta 718 478 EUR.

Plačiau čia ir čia.

Informacijos šaltinis: www.cpva.lt ir www.norwaygrants.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą programą gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309