ES teikia finansinę paramą mokymo institucijoms, kurios pagal įvairias programas organizuoja mokymus ūkininkams, siekiantiems gerinti kvalifikaciją ir ūkių ekonominės veiklos rezultatus. Vien šiemet tam skirta 1 mln. 177 tūkst. eurų paramos lėšų.

Parama mokslo, studijų ir mokymo institucijoms, įstaigoms, turinčioms teisę vykdyti formalųjį profesinį mokymą, teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. Nacionalinė mokėjimo agentūra paraiškas gauti paramą pagal šią veiklos sritį priima iki gegužės 29 dienos.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal šią programą gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309