EIP Alytaus rajono savivaldybės administracijai teikia analitines konsultacijas, susijusias su pramonės parko Alytaus rajono savivaldybėje steigimu.

Analitinių konsultacijų teikimo metu yra rengiama galimybių studija, kuri remiasi išsamia techninių, finansinių, ekonominių, geologinių ir institucinių požiūrių analize.

Galimybių studijoje nagrinėjamas pramonės parko lokacijos tinkamumas, pramonės parko atitikimas nustatytiems kriterijams ir galimybė įgyvendinti valstybės strateginius interesus, atliekami geologiniai tyrimai, teikiamos rekomendacijos dėl pramonės parko sprendinių atitikimo ES valstybės pagalbos taisyklėms ir poveikio konkurencijai, nustatomos pagrindinės rizikos pramonės parko savalaikiam įgyvendinimui bei pateikiami rizikų šalinimo/mažinimo valdymo būdai ir priemonės.

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Simas Lubauskas
UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius
El. paštas: s.lubauskas@eip.lt
Mob. tel. 8 652 65807