UAB „Eurointegracijos projektai“ Alytaus rajono savivaldybės administracijai teiks darbuotojų mokymų organizavimo paslaugas

 

UAB „Eurointegracijos projektai“ organizuos Alytaus rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Kultūros centro ir jam pavaldžių skyrių (Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, seniūnijose) darbuotojų mokymus.

Numatyti mokymai skirti kultūros paslaugas teikiančių įstaigų/skyrių bei savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojams.

Mokymų metu siekiama, kad darbuotojai įgytų reikiamų žinių ir įgūdžių, patobulintų orientaciją į klientą bei padidintų teikiamų paslaugų profesionalumą ir greitį.

Organizuojami mokymai bus rengiami atsižvelgiant į atliktą Alytaus rajono savivaldybės administracijos kultūros procesų optimizavimo ataskaitą, parengtus teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės standartus bei į rengiamą piliečių chartiją.

Mokymus sudaro 5 temos:

  • „Efektyvus klientų aptarnavimas įdiegus klientų aptarnavimo standartą“;
  • „Darbuotojų motyvavimas ir įgalinimas laikytis numatytų pasikeitimų bei dirbti pagal kokybės standartus“;
  • „Į Klientus orientuotas bendravimas“;
  • „Emocijų valdymas, sprendžiant konfliktines situacijas su klientais“;
  • „Efektyvus skundų valdymas“.

Mokymų metu bus taikomi  žinių pateikimo, situacijų kūrimo ir simuliavimo, atskirų atvejų analizės, individualaus bei grupinio užduočių sprendimo bei gerosios patirties dalijimosi mokymosi būdai.

Mokymų pradžios laikas derinamas atsižvelgiant į šalyje vyraujančią situaciją.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391