EIP Anykščių rajono savivaldybėje teikia kokybės vadybos bei LEAN sistemos diegimo paslaugas.

Įgyvendinant projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Anykščių savivaldybėje“ UAB „Eurointegracijos projektai“ Anykščių rajono savivaldybės administracijoje bei VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre pradeda teikti kokybės vadybos ir LEAN sistemos diegimo paslaugas.

Gyventojų, įstaigų, organizacijų ir politikų poreikiai, lūkesčiai bei teisės aktų reikalavimai sąlygoja poreikį šiose įstaigose didinti veiklos efektyvumą, diegti modernius vadybos metodus, pagerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę bei veiklos procesus. Siekiant rezultato dažnai atliekami netikslingi darbai, kuriems atpažinti reikia specialių įgūdžių. Eliminavus nenaudingą darbą, galima paspartinti ir supaprastinti kai kuriuos procesus. Kaip to pasiekti? Šiandien LEAN dėl veiklos tobulinimo verslo įmonėse ir viešajame sektoriuje yra progresyviausia metodika pasaulyje ir Lietuvoje. LEAN mokymai, vadybos taikymas pagrįsti nuolatiniu tobulėjimu, drąsa pripažinti problemas ir gebėjimu jas spręsti. LEAN vadybos metodo diegimo tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą,  todėl  metodo diegimo metu optimizuojami vykdomi  vidiniai procesai, racionalizuojama ir supaprastinama procesų vykdymo eiga, tobulinamos veiklos organizavimo procedūros, susijusios su paslaugų teikimu bei asmenų aptarnavimu.

UAB „Eurointegracijos projektai“ teikiant paslaugas bus įdiegta kokybės vadybos sistema pagal ISO9001 standartus, pritaikytas LEAN metodas, apmokyti darbuotojai pagal diegiamą kokybės vadybos sistemą ir pritaikomą LEAN metodą, parengta piliečių chartija, įgyvendinti projekto uždaviniai ir tikslai.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Simas Lubauskas
UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius
El. paštas: s.lubauskas@eip.lt
Mob. tel. 8 652 65807