Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kartu su partneriais – Mykolo Romerio universitetu ir Moterų informacijos centru, įgyvendina projektą „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimas“, kuris yra finansuojamas Europos Komisijos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos ir valstybės biudžeto lėšomis (Nr. REC-RGEN-PENS-AG-2017).

Mykolo Romerio universiteto iniciatyva, EIP atlieka darbdavių tyrimą, naudojant vertinimo priemonę LOGIB.

Tyrimo metu siekiama identifikuoti lyčių aspekto poveikį įmonių ar įstaigų vadovams ir (ar) akcininkams, nustatant nevienodą darbo užmokestį, ateityje lemiantį vyrų ir moterų pensijų skirtumą; išsiaiškinti, ar lyčių aspektu laikomasi vienodo darbo užmokesčio už vienodos vertės darbą politikos.

Tyrimui atlikti naudojama vienodo darbo užmokesčio pagal lytį praktikos patikrinimo priemonė LOGIB – savikontrolės priemonė, leidžianti susidaryti pirminį vaizdą apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį įmonėje ir nustatyti, kokios jo dalies negali paaiškinti darbuotojų asmeninės kvalifikacijos ar su darbu susijusių savybių skirtumai. Jei lyčių poveikis darbo užmokesčio atotrūkiui yra statistiškai reikšmingas, yra įtarimų dėl darbo užmokesčio diskriminacijos.

Tyrimas atliekamas 10-yje įmonių ar įstaigų iš skirtingų ekonominės veiklos sričių ir iš skirtingų Lietuvos regionų, kuriose dirba ne mažiau kaip 50 darbuotojų. Tyrimo imtis kiekvienoje įmonėje ar įstaigoje – ne mažiau kaip 50 darbuotojų, iš kurių bent 20 proc. sudaro vyrai arba moterys.

Tyrimas atliekamas bendraujant su darbdavio atstovais „akis į akį“ arba užpildant pateiktą klausimyną.

Atlikus tyrimą kiekvienoje tiriamoje įmonėje ar įstaigoje bus nustatoma, ar yra tirtų įmonės ar įstaigos darbuotojų – moterų ir vyrų – vidutinio darbo užmokesčio skirtumas; jei taip, tai kokia šio atotrūkio kiekybinė išraiška (proc.), įvertinant išsilavinimo lygį, darbo patirtį, gebėjimus, atsakomybės ir reikalavimų pareigybei lygį, profesinį statusą (t. y. atsižvelgiant į pateisinamus kintamuosius), ar egzistuoja skirtumai pagal lytį toje pačioje amžiaus grupėje, pagal išsilavinimo, pareigybės hierarchijos lygius.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391