EIP Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai atliks apklausą, kaip ūkio subjektai vertina priežiūros institucijų veiklą.

Apklausų tikslas – ištirti ūkio subjektų nuomonę apie priežiūros institucijų veiklą, ūkio subjektų bendrą informuotumo lygį apie įgyvendinamas ir taikomas priežiūros priemones, įvertinti patikrinimų naštos tendencijas, identifikuoti priežiūros institucijų veiklos trūkumus.

Apklausa inicijuota siekiant išsiaiškinti, kaip ūkio subjektai vertina ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklą, kaip kinta priežiūros institucijų vykdomų patikrinimų dinamika, bei norėdama įvertinti priežiūros sistemos efektyvumą, identifikuoti veiklos tobulintinus aspektus.

Apklausa vykdoma tiesioginio interviu telefonu metodu. Apklausos vykdymo metu siekiama apklausti ne mažiau nei 1000 Lietuvos įmonių.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391