EIP Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui teiks visuomenės nuomonės tyrimo, atliekamo reprezentatyvios Lietuvos Respublikos gyventojų apklausos būdu, ir apklausos rezultatų analizės paslaugas.

Tyrimo tikslas –  atlikti apklausas, kurių metu būtų nustatyta, kiek visuomenė žino apie Konstitucinio Teismo veiklą, ką mano apie jo vietą šalies teisinėje sistemoje, jo veiklos reikšmę valstybei ir jos piliečiams, įvertinti ar visuomenė pasitiki Konstitucinio Teismo veikla, ja domisi ir pan.

Tyrimo metu planuojama atlikti 3 apklausas, kiekvienos iš jų metu tiesioginio interviu būdu apklausiama po 1 000 ne jaunesnių nei 18 metų respondentų.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391