UAB „Eurointegracijos projektai“ 2014 m. sausio 15 d. įteiktas vienos iš ES bendrijų iniciatyvų – LEADER konsultavimo įstaigos akreditavimo pažymėjimas. Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro išduotu pažymėjimu įmonei „Eurointegracijos projektai“ suteikiama akreditacija teikti konsultacijas LEADER metodo įgyvendinimo klausimais.

Konsultanto akreditavimo pažymėjimas išduotas UAB „Eurointegracijos projektai“ vyr. projektų vadovui Jonui Sakalavičiui.

LEADER programa siekiama skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Pagrindinis LEADER metodo principas yra skirtingų partnerių bendradarbiavimas arba partnerystė. Suvienijus partnerių pastangas bendram tikslui, sudaroma galimybė geriau panaudoti vietos kapitalą: žinias, patirtį, finansinius išteklius, gebėjimus ir iniciatyvas. Šis principas įgyvendinamas steigiant vietos veiklos grupes, kurias sudaro skirtingų sektorių – kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, vietos valdžios ir verslo atstovai.

Kaip teigia strateginio valdymo bendrovės „Eurointegracijos projektai“ direktorius Simas Lubauskas, išduoti pažymėjimai patvirtina, kad įmonei ir vyr. projektų vadovui Jonui Sakalavičiui yra suteiktas pasitikėjimas tikint, kad „Eurointegracijos projektai“ konsultavimo paslaugas atliks kokybiškai. „Šis pažymėjimas įrodo įmonės įsipareigojimą paslaugas suteikti kuo geriau ir demonstruoja atsakingą požiūrį į kokybišką konsultavimo paslaugų teikimą“, – sako S. Lubauskas.

LEADER iniciatyva Lietuvoje buvo pradėta įgyvendinti 2004 metais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Šiuo metu Lietuvoje LEADER metodas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos trečiosios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ bei ketvirtosios krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemones.