EIP Lazdijų švietimo centro užsakymu Lazdijų rajono bendrojo ugdymo mokyklose teiks psichologinės pagalbos paslaugas.

Projekto vykdymo metu psichologinės pagalbos paslaugos apims: paskaitas mokiniams, mokytojams ir tėvams psichologinėmis temomis, psichologinių problemų prevenciją: socialinių emocinių kompetencijų ugdymą, grupinius užsiėmimus mokiniams smurto prevencijos tema, grupinius užsiėmimus mokiniams ankstyvosios intervencijos programai įgyvendinti, socialinių emocinių kompetencijų ugdymo grupių vedimą, mokytojų savitarpio pagalbos grupių vedimą, temines klasės valandėles.

Numatyta psichologinės pagalbos paslaugų apimtis – 342 val.

Psichologinės pagalbos paslaugos bus teikiamos Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391