UAB „Eurointegracijos projektai“ Mykolo Romerio universitetui atlieka kiekybinį sociologinį tyrimą 

Mykolo Romerio universitetas, įgyvendindamas projektą „Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva“, finansuojamą iš Europos Sąjungos lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba, siekia pagrįsti kritinio mąstymo kompetencijos ugdymo aukštajame moksle sąsajas su darbo rinkos poreikiais. Šiam uždaviniui pasiekti, Universiteto iniciatyva, UAB „Eurointegracijos projektai“ atlieka reprezentatyvų kiekybinį sociologinį tyrimą. Tyrime dalyvauja keturios tikslinės grupės:

-Lietuvos aukštųjų mokyklų, įskaitant kolegijas, studentai;

-Lietuvos aukštųjų mokyklų, įskaitant kolegijas, dėstytojai;

-Darbdaviai, įskaitant samdomus darbuotojus ir įmonių savininkus, savo pavaldume turinčiu ne mažiau 10 darbuotojų;

-Darbuotojai, kurie neturi pavaldinių.

Tyrimo metu planuojama apklausti 1200 visų Lietuvos regionų aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) skirtingų studijų krypčių studentų, 106 visų Lietuvos regionų aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) skirtingų studijų krypčių dėstytojus, 382 visų Lietuvos regionų skirtingų veiklos sektorių Lietuvos įmonių ar organizacijų darbdavius, kurie atitinka tyrimo reikalavimus bei 1528 visų Lietuvos regionų skirtingų veiklos sektorių Lietuvos įmonių ar organizacijų darbuotojus, kurie atitinka tyrimo reikalavimus.

Apklausai taikoma daugiapakopė stratifikuota tikimybinė atranka. Apklausa atliekama elektroninio klausimyno pagalba.


Kviečiame tikslines grupes dalyvauti tyrime:

Klausimynas studentams: http://enketo.lt/limesurvey3/index.php/355974/lang-lt

Klausimynas darbdaviams: http://enketo.lt/limesurvey3/index.php/766359/lang-lt

Klausimynas darbuotojams, neturintiems pavaldinių: http://enketo.lt/limesurvey3/index.php/247965/lang-lt

Klausimynas dėstytojams: http://enketo.lt/limesurvey3/index.php/936997/lang-lt

 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0068) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391