UAB „Eurointegracijos projektai“ Nacionalinei švietimo agentūrai teiks refleksijų organizavimo paslaugas

 

UAB „Eurointegracijos projektai“ Nacionalinei švietimo agentūrai teiks refleksijų organizavimo paslaugas, kuriomis siekiama pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus, skatinant veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Refleksijų tikslas – sudaryti sąlygas projekto dalyviams reflektuoti savo patirtį įgyvendinant stažuočių procesą, mokytis reflektuoti, vadovaujantis pasirinktais ir/arba sukurtais vertinimo kriterijais, sudaryti sąlygas reflektuojant tobulinti profesinės veiklos kompetencijas.

Paslaugų teikimo metu numatyta pradedantiesiems mokytojams, mentoriams ir praktikos vadovams/tutoriams, mokyklų bendruomenių atstovams suorganizuoti 32 refleksijas. Refleksijų metu planuojama konsultuoti 332 dalyvius, kurie sudalyvautų dviejose grupinėse refleksijose. Vienos refleksijos trukmė 8 akad. val.  Refleksijų metu organizuojamas optimalus refleksijų grupės dydis – preliminariai 21 dalyvis.

Refleksijas numatyta organizuoti trijuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose.

Refleksijų pradžios laikas yra derinamas atsižvelgiant į šalyje vyraujančią situaciją.

Refleksijos yra projekto „Tęsk“ dalis. Projektas „Tęsk“ yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 25 įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas  09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391