2013 m. gruodžio mėn. Akmenės rajono savivaldybės užsakymu strateginio valdymo bendrovė „Eurointegracijos projektai“ parengė ir savivaldybei pristatė Akmenės rajono savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinę studiją. Šia studija Akmenės rajono savivaldybė siekia sudaryti tinkamas sąlygas savivaldybės gyventojams ir jos svečiams užsiimti sportine ar aktyvia veikla bei organizuoti turistinį užimtumą.

Šiuo metu Akmenės rajono švietimo įstaigų ir savivaldybių institucijų tvarkomą sporto infrastruktūrą rekomenduojama plėtoti ir atnaujinti. Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros objektų yra ženkliai mažiau nei sporto, o esanti būklė yra labai netolygi. Siekiant skatinti gyventojų sportinį užimtumą, būtina plėtoti sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą bei sudaryti tinkamas fizinio aktyvumo sąlygas visoms gyventojų socialinėms grupėms.

Įgyvendintos Akmenės rajono savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinės studijoje pasiūlytos veiklos padėtų modernizuoti ir plėsti sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą, aktyvinti sporto vaidmenį visuomenėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių. Parengta studija taip pat prisidėtų Akmenės rajono savivaldybei modernizuojant ir plečiant viešąją turizmo infrastruktūrą ir skatinant savivaldybės turizmo konkurencingumą.

UAB „Eurointegracijos projektai“ darbuotojai, aktyviai bendradarbiaudami su savivaldybės administracijos, seniūnijų, švietimo ir kitų įstaigų atstovais, išanalizavo situaciją turizmo, sporto ir laisvalaikio sektoriuose, pateikė šių sektorių SSGG analizę, identifikavo problemas bei numatė jų sprendimo būdus, nustatė plėtros strategines kryptis, sudarė jų planus.

Rengiant Akmenės rajono savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinę studiją, tuo pačiu metu buvo atlikta savivaldybės gyventojų, sporto ir laisvalaikio sistemos darbuotojų bei Tarybos narių apklausa.

Akmenės rajono savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinė studija yra finansuojama Europos Sąjungos fondų ir Akmenės rajono savivaldybės lėšomis.