EIP, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro užsakymu, pradėjo įgyvendinti projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“.

Projekto tikslas – skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą, siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą.

Mokymai bus vykdomi šiose savivaldybėse: Akmenės r., Druskininkų, Kupiškio r. ir Telšių r.

Mokymų metu siekiama asmenims, turintiems nepakankamas žinias ir įgūdžius verslumo srityje, suteikti aktualių praktinio pobūdžio verslumo (individualios veiklos ir smulkaus verslo sukūrimo galimybės ir žingsniai, veiklos formos, apskaitos principai ir pan.) žinių ir įgūdžių.

Pirmieji mokymai spalio 5 d. pradėti Kupiškyje.

Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“.

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391