EIP Ukmergės rajono savivaldybei parengė investicijų projektą „Ukmergės miesto gatvių renovacija“.

Investicijų projekto tikslas – įvertinti ir aprašyti kelių infrastruktūros Ukmergės mieste modernizavimo alternatyvas, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes ir kita.

Ukmergės rajono savivaldybė kelių infrastruktūros modernizavimą siekia vystyti pasitelkdama viešąją ir privačiąją partnerystę.

Projekto įgyvendinimo atveju Ukmergėje būtų rekonstruotos 5 gatvės, rekonstrukcijai pasirinktos dėl prastos jų būklės, verslo įmonių koncentravimosi bei didelio eismo intensyvumo jose. Bendra gatvių rekonstravimo suma, įskaitant ir apšvietimo tinklų bei pėsčiųjų dviračių takų įrengimą, siektų beveik 13 mln. eurų.  Bendras planuojamas rekonstruoti gatvių ilgis – 8,3 km.

CPVA išvadą dėl investicijų projekto įgyvendinimo planuojama pateikti kovo mėnesį.

Projektą koordinuojantis asmuo:
Inga Levinskienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė
El. paštas: i.levinskiene@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76320