EIP šių metų pradžioje Kėdainių rajono savivaldybėje atliko verslo įmonių apklausą, kurios metu buvo siekiama surinkti duomenis, kurių pagrindu galėtų būti planuojama Kėdainių rajono plėtra, ir išsiaiškinti rajone veikiančių verslo įmonių atstovų nuomonę apie viešąsias ir administracines paslaugas, teikiamas Kėdainių rajono savivaldybėje.

Tikslinės grupės apklausa buvo vykdoma užpildant anketą el. platformoje arba vykdant apklausą telefonu.

Tyrimo metu apklaustos 69 Kėdainių rajono savivaldybėje veiklą vykdančios įmonės. Apklausa vyko 2019 m. vasario 28 – kovo 12 d.

Su tyrimo rezultatais galite susipažinti Kėdainių rajono savivaldybės verslo įmonių apklausos rezultatai

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Odeta Bačianskienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė
El. paštas: o.bacianskiene@eip.lt
Mob. tel. 8 695 86466