EIP AB „Kauno energija“ rengia rizikų valdymo sistemos metodiką, aprašą bei pačio proceso parengimą ir integravimą.

Metodika rengiama siekiant sukurti ir įdiegti rizikų valdymo sistemą, pagristą metodologiniais reikalavimais, atsižvelgiant į tarptautinius standartus bei gerąją praktiką regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu bei siekiant sumažinti galimus finansinius praradimus dėl besikeičiančios situacijos konkurencinėje ir reguliacinėje aplinkoje.

Projektas įgyvendinamas parengiant metodiškai tarptautiniais standartais ir gerąja praktika pagrįstą AB „Kauno energija“ rizikų valdymo sistemos politiką ir proceso aprašą, parengiant ir užpildant rizikų registrą, parengiant bendrovės rizikų valdymo priemonių planą 2019 metams bei vedant įvadinius mokymus.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Simas Lubauskas
UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius
El. paštas: s.lubauskas@eip.lt
Mob. tel. 8 652 65807