EIP rengia klientų aptarnavimo ir konsultavimo mokymus, skirtus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Radiacinės saugos centro specialistams, teikiantiems konsultacijas organizacijų klientams (interesantams).

Mokymai skirti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Radiacinės saugos centro specialistams, teikiantiems konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į vietą, atsakantiems į elektronines užklausas raštu, teikiantiems patvirtintas rašytines konsultacijas, skelbiantiems paaiškinimus ir viešąsias konsultacijas interneto svetainėse, teikiantiems metodinę pagalbą įmonėse patikrinimų metu, organizuojantiems regioninius susitikimus su ūkio subjektais bei ūkio subjektams jų patikrinimo vietose. Mokymų tikslas – mokymų dalyviams suteikti informaciją, kuri padėtų išmanyti bendruosius klientų aptarnavimo principus bei tobulintų bendrąsias kompetencijas.

Mokymų metu, organizacijų darbuotojai yra supažindinami su komunikacijos su klientu samprata, klientų (interesantų) konkrečių lūkesčių identifikavimu, sudėtingų, konfliktinių situacijų valdymo būdais. Taip pat, mokymų metu, dalyviams pristatomos elgesio su klientais (interesantais) rekomendacijos, dalyviai mokomi kurti pozityvius santykius tarp kliento (interesanto) ir konsultanto bei ugdyti profesionalaus darbuotojo asmenines savybes, kurios padeda gerinti klientų (interesantų) aptarnavimo kokybę.

Šiuo metu yra surengti ketveri mokymai, kuriuose dalyvavo apie 190 žmonių. Mokymų metu planuojama iš viso apmokyti 465 asmenis, dirbančius devyniuose miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose Panevėžyje, Utenoje bei Alytuje. Numatoma mokymų pabaiga – šių metų gruodžio mėnesį.

Mokymai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, vykdant projektą ,,Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams gerinimas“.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391