Elektrėnų savivaldybės administracija, kartu su UAB „Eurointegracijos projektai“, šiuo metu rengia Elektrėnų savivaldybės strateginį plėtros planą 2021-2027 metams.

Strateginio plėtros plano rengimo metu numatyta atlikti vidaus ir išorės analizę; numatyti Savivaldybės plėtros viziją; išskirti Savivaldybės plėtros prioritetus ir tikslus; nurodyti Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo nuostatas – planavimo dokumentus, kurie užtikrintų strateginio plėtros plano įgyvendinimą, subjektus, kurių bendradarbiavimas yra būtinas užsibrėžtiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir kt.; pateikti svarbiausių priemonių sąrašą.
Numatoma projekto pabaiga – 2020 m. lapkričio mėn.
Projektą koordinuojantis asmuo:

Odeta Bačianskienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė
El. paštas: o.bacianskiene@eip.lt
Mob. tel. 8 695 86466