EIP Radviliškio rajono savivaldybės administracijos iniciatyva rengia Radviliškio rajono turizmo plėtros programą 2020-2030 m., skirtą pagerinti turizmo plėtros planavimą ir užtikrinti tinkamą jo įgyvendinimą.

Turizmo plėtros programos rengimo metu analizuojama:

1. Radviliškio rajono esamos situacijos analizė

-Radviliškio rajono turizmo situacijos vertinimas

-Radviliškio rajono turizmo produktų konkurencingumo vertinimas

-Radviliškio rajono turizmo rinkų vertinimas ir prekės ženklo kūrimas

-Radviliškio rajono pasiekiamumo vertinimas

-Radviliškio rajono turizmo konkurencingumo tarptautinėje turizmo rinkoje analizė

-Radviliškio rajono turizmo poveikio analizė

-Radviliškio rajono turizmo išteklių planavimas, vertinimas ir panaudojimas

-Naujų technologijų naudojimas turizmo skatinimu

2. Radviliškio rajono turizmo SSGG analizė

3. Rekomendacijos ir siūlymai Radviliškio rajono turizmo plėtros priemonių ir veiklos plėtrai

4. Radviliškio rajono turizmo plėtros programa 2020-2023 m.

-Vizija, misija, tikslai, uždaviniai

-Radviliškio rajono turizmo plėtros 2020-2023 metų priemonių planas

5. Radviliškio rajono turizmo plėtros programos įgyvendinimo kontrolės bei stebėsenos mechanizmas.

Susitikimo Radviliškio rajono savivaldybėje metu buvo aptartos Radviliškio rajono savivaldybės turizmo plėtros strategijos gairės bei išskirtas pagrindinis prioritetas – Radviliškio rajono identiteto radimas.

Susitikime dalyvavo savivaldybės tarybos nariai, mero pavaduotojas, architektūros, paveldo saugos bei turizmo specialistai.

Projektą koordinuojantis asmuo:
Inga Levinskienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė
El. paštas: i.levinskiene@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76320