Džiaugiamės ne tik galėdami teikti konsultacijas klientams, kurie rengia ir įgyvendina projektus, finansuojamus ES ir kitų fondų lėšomis, tačiau ir patys gaudami finansavimą mūsų inicijuotiems projektams įgyvendinti.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija finansavo UAB „Eurointegracijos projektai“ vystomojo bendradarbiavimo projektą „Didinti partnerystę tarp savivaldybės ir bendruomenių, siekiant parengti Tetritskaro savivaldybės plėtros strategiją“, pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.

Projekto tikslas – didinti partnerystę tarp savivaldybės ir bendruomenių, siekiant parengti Tetritskaro savivaldybės plėtros strategiją. Pagrindiniai naudos gavėjai – Tetritskaro savivaldybės gyventojai, įskaitant savivaldą ir jos institucijas, vietos bendruomenes, smulkius verslininkus, jaunimą ir kitas organizacijas, kurios šiuo metu nėra pakankamai pažengusios ir neturi kontakto su vietos savivalda. Projekto metu siekiamas rezultatas – parengta Tetritskaro savivaldybės plėtros strategija 2020-2026 metams.

Projekto metu siekiama sustiprinti partnerystę tarp savivaldos institucijų ir bendruomenių (jaunimo, smulkaus verslo, kitų nevyriausybinių organizacijų). Bendruomenės įtraukiamos į savivaldos plėtros planų vykdymą, t.y. plėtros strategija parengta atsižvelgiant į bendruomenės poreikius. Plėtros strategijoje numatyti tikslai, uždaviniai ir veiksmai skirti Tetritskaro savivaldybės bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimui.

Projekto partneris Tetritskaro savivaldybės vietos veiklos grupė (Tetritskaro region Local Action group) yra parengusi 2018-2022 metų vietos plėtros strategiją, kuri finansuota ENPARD (European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development (ENPARD II) lėšomis. Ši strategija yra skirta rajono teritorijos vystymui. Parengtos vietos plėtros strategijos 2018-2022 m. lėšomis Tetritskaro vietos veiklos grupė finansuoja mažus, vietos projektus.

2020-2026 m. projekto idėją palaiko visa išskirta tikslinė grupė, kadangi jis labai svarbus ruošiantis sekančiam finansavimo periodui, norint pritraukti lėšų į Tetritskaro savivaldybę, todėl šis projektas gali būti tęsiamas ne vienerius metus.