EIP suteiktas Europos viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų asociacijos ESOMAR sertifikatas.

Šis sertifikatas įpareigoja laikytis tarptautinių aukščiausių reikalavimų, vykdant rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimus.

ESOMAR – tai pagrindinė rinkos tyrimų skatinimo, vystymo ir tobulinimo organizacija pasaulyje. Visi šiai organizacijai priklausantys nariai, vykdydami viešosios nuomonės ir rinkos tyrimus, privalo vadovautis pasaulinėmis ESOMAR tyrimų gairėmis ir laikytis aukščiausių profesinės praktikos standartų, įtvirtintų ICC/ESOMAR kodekse.

Šį, kartu su Tarptautiniais prekybos rūmais parengtą, tarptautinį rinkos ir socialinių tyrimų kodeksą yra pasirašiusios pagrindinės nacionalinės ir tarptautinės profesinės organizacijos visame pasaulyje.