EIP Švenčionių rajono savivaldybės administracijai diegia kokybės vadybos sistemą.

Kokybės vadybos sistemos diegimu siekiama gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti veiksmingus veiklų atlikimo procesus; užtikrinti didesnį įstaigų veiklos skaidrumą ir padidinti paslaugų vartotojų pasitikėjimą Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, Švenčionių socialinių paslaugų centro ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centro veikla; sukurti aplinką ir įdiegti bei įgyvendinti priemones nuolatiniam kokybės valdymui, vertinimui ir tobulinimui.

Projektų rengimo metu rengiamas veiklos procesų aprašymas ir rengiami kokybės vadybos sistemos dokumentai, kuriamos veiklos rezultatų matavimo bei vidaus kokybės audito sistemos, diegiama kokybės vadybos bei Lean metodo sistemos. Siekiant aukščiausių rezultatų, organizuojami kokybės vadybos sistemos modelio diegimo ir taikymo mokymai.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Simas Lubauskas
UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius
El. paštas: s.lubauskas@eip.lt
Mob. tel. 8 652 65807