Įgyvendinant projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“ UAB „Eurointegracijos projektai“ Pasvalio rajono savivaldybėje diegia bendrojo vertinimo modelį bei pritaiko „Lean“ metodą Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje. Siekiant pasiekti efektyvius rezultatus, suteikiamos ir įstaigų darbuotojų apmokymo paslaugos.

Gyventojų, įstaigų, įmonių, organizacijų poreikiai ir lūkesčiai bei teisės aktų reikalavimai sąlygoja poreikį didinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos veiklos efektyvumą bei diegti modernius vadybos metodus.

Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą Savivaldybės viešojo valdymo institucijų teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, Savivaldybėje ir Viešojoje bibliotekoje įgyvendinant paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

Bendrojo vertinimo modelis yra Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio pagrindu Europos viešojo administravimo instituto sukurtas modelis, kuris naudojamas viešųjų organizacijų savęs įvertinimui – leidžia nustatyti savo stipriąsias ir silpnąsias vietas ir lyginti gautus rezultatus su kitomis organizacijomis. Bendrojo vertinimo modelio taikymo metu Savivaldybės darbuotojai bus supažindinti su pagrindiniais kokybės vadybos modeliais, darbuotojai išmoks patys vertinti organizacijų veiklą, identifikuoti jos trūkumus ir stipriąsias vietas.

„Lean“ metodo diegimo tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą,  todėl  metodo diegimo metu optimizuojami vykdomi  vidiniai procesai, racionalizuojama ir supaprastinama procesų vykdymo eiga, tobulinamos veiklos organizavimo procedūros, susijusios su paslaugų teikimu bei asmenų aptarnavimu. Metodo diegimo metu rengiami paslaugų aprašymai su esamos veiklos procesų žemėlapiais, paruošiamos ataskaitos su pasiūlymais dėl paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo proceso tobulinimo.

UAB „Eurointegracijos projektai“ teikiant paslaugas bus įdiegtas bendrojo vertinimo modelis bei pritaikytas LEAN metodas, pagal diegiamą bendrojo vertinimo modelį bei pritaikomą LEAN metodą apmokami įstaigų darbuotojai, įgyvendinti projekto uždaviniai ir tikslai.

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Simas Lubauskas
UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius
El. paštas: s.lubauskas@eip.lt
Mob. tel. 8 652 65807