UAB „Eurointegracijos projektai“ Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui teikia sveikatos priežiūros sektoriaus specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymų paslaugas.

Teikiamos paslaugos apima pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims organizavimo ir teikimo mokymus, skirtus greitosios pagalbos personalui.

Mokymų tikslas – suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių savižudybės grėsmės įvykio vietoje nustatymui ir tikslingos medicinos pagalbos organizavimui.

Mokymų metu nagrinėjamos temos:

1. Galimybės, iššūkiai ir kliūtys teikiant pagalbą savižudybės grėsmę patiriantiems asmenimis;

2. Pagalba savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarka;

3. Emocinės pagalbos teikimo pagrindiniai principai ir savižudybės grėsmės nustatymas;

4. Pagrindiniai pagalbos teikimo principai įtarus psichikos sveikatos sutrikimą;

5. Bendradarbiavimu gristas santykis su savižudybės krizę išgyvenusiu asmeniu;

6. Artimųjų informavimas ir asmens saugumo užtikrinimas.

Mokymų datos:

gmp

 

Mokymų metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje planuojama apmokyti 500 dalyvių.

Mokymai skirti įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019-2021 metų strateginio veiklos plano Visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonę Nr. (01.010) 01-01-05 „Užtikrinanti savižudybių prevencijos prioritetų nustatytą, ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą“.

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391