EIP kartu su Vilniaus rajono savivaldybės administracija organizuoja lyčių lygybės ir tolerancijos skatinimo mokymus.

Mokymų metu 9-11 klasių mokiniams siekiama perteikti žinias apie esminius vyrų ir moterų lygybės užtikrinimo, asmenų nediskriminavimo dėl negalios, amžiaus bei tikėjimo principus, jų svarbą; pristatyti pagrindinius žmogaus teisių ir socialinio solidarumo aspektus bei supažindinti su būdais, padedančiais sumažinti arba išvengti nelygybės ir diskriminacijos apraiškų.

Teoriniai ir praktiniai mokymų užsiėmimai bus vykdomi Vilniaus rajono bendrojo ugdymo įstaigose.

Mokymų metu planuojama apmokyti apie 600 mokinių.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391