EIP, biudžetinei įstaigai Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, teiks lektoriaus paslaugas seminarams tema – „Ką kiekvienas specialistas turi žinoti susidurdamas su smurtą patyrusiu asmeniu“.

Mokymų metu siekiama tobulinti profesinių grupių atstovų, specialistų, savo darbe susiduriančių su smurtą artimoje aplinkoje patiriančiais asmenimis, profesinę kompetenciją smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir užkardymo srityse bei įgalinti juos teisingai identifikuoti požymius, rodančius, kad asmuo galbūt patiria smurtą artimoje aplinkoje, nusiųsti jį ten, kur jam bus suteikta tęstinė specializuota kompleksinė pagalba.

Mokymai skirti įvairių profesinių grupių atstovams, kurie galbūt susiduria su smurtą patiriančiais asmenimis bei asocialaus elgesio problemų turintiems nepilnamečiams, gyvenantiems Vilniaus rajone.

Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu analizuojamos smurto artimoje aplinkoje priežastys, dinamika ir pasekmės, koordinuotas institucijų atsakas į smurtą šeimoje, tarpinstitucinio  bendradarbiavimo galimybės ir iššūkiai. Nagrinėjami smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų apsaugos klausimai, problemos, iššūkiai. Apžvelgiami nacionaliniai ir tarptautiniai dokumentai, reglamentuojantys smurto prieš moteris šeimoje/smurto artimoje aplinkoje įveikimą. Taip pat suteikiamos specialiosios žinios iš traumos psichologijos srities.

Projektą koordinuojantis asmuo:
Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391