EIP Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teiks vartotojų (juridinių asmenų) patenkinimo Inspekcijos teikiamomis paslaugomis indekso apskaičiavimo tyrimo atlikimo paslaugas.

Tyrimo metu atliekamas reprezentatyvus Lietuvos visuomenės nuomonės kiekybinis tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti Inspekcijos teikiamų paslaugų gavėjų (juridinių asmenų) požiūrį į Inspekcijos teikiamas paslaugas ir apskaičiuoti  pasitenkinimo Inspekcijos teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis indeksą.

Tyrimo metu telefonu bus apklausta daugiau nei 1000 asmenų, kurie naudojosi Inspekcijos teikiamomis paslaugomis.

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391