EIP vykdys Varėnos rajono savivaldybės administracijos inicijuotą psichologinės pagalbos teikimą Varėnos rajono savivaldybės mokyklose. Psichologinė pagalba apims konsultavimą, paskaitas, renginius, socialinių emocinių kompetencijų bei savitarpio pagalbos grupių vedimą. Iš viso psichologinės pagalbos paslaugų teikimas apims 505 val. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus atliekami du mikroklimato tyrimai.

Projekto tikslinė grupė – mokyklų mokiniai, jų tėvai ir mokytojai.

Psichologinės pagalbos teikimo paslaugas įsigytos įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamą valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391