EIP UAB „Alytaus šilumos tinklams“ teikia verslo plano (2019 m. – 2023 m. laikotarpiui) parengimo, konsultavimo ir atstovavimo paslaugas.

Verslo plane pateikiama informacija apie įmonės būklę, struktūrą, planus ir prognozes. Rengiamas verslo planas turi atitikti Lietuvos komercinių bankų reikalavimus ilgalaikei paskolai gauti.

Verslo plane pateikiama esama UAB „Alytaus šilumos tinklaiׅ“ situacija, prognozuojama bendrovės plėtra, rinkos analizė ir prognozės, finansai ir finansinė prognozė bei rizikos įvertinimas.

Projekto vykdymo metu EIP UAB „Alytaus šilumos tinklams“ teikia konsultacijas bei atstovauja užsakovą finansinėse įstaigose.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Simas Lubauskas
UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius
El. paštas: s.lubauskas@eip.lt
Mob. tel. 8 652 65807