EIP Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai atliks Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos vertinimą.

Vertinimo metu bus atliekamas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimo iki 2019 m. veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio įvertinimas – tyrimas.

Pagrindinis tyrimo tikslas – įvertinti pirmųjų Veiksmų programos įgyvendinimo metų (2015–2018 m.) rezultatus, atsižvelgiant į Veiksmų programoje numatytus Sąjungos prioritetus, konkrečius tikslus, priemones ir rodiklius, identifikuoti galimas įgyvendinimo problemas ir pasiūlyti sprendimus.

Tikslinė tyrimo grupė – žuvininkystės sektoriaus veiklą administruojančios institucijos, žvejybos, akvakultūros, perdirbimo asociacijos ir įmonės, mokslo ir mokymo įstaigos, NVO bei vietos bendruomenės.

Tyrimo paslaugos bus finansuojamos iš „Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos“.

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Simas Lubauskas
UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius
El. paštas: s.lubauskas@eip.lt
Mob. tel. 8 652 65807