UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) informuoja, kad LR ūkio ministerija kviečia smulkųjį ir vidutinį verslą, veikiantį ne ilgiau kaip penkerius metus, teikti paraiškas Europos Sąjungos investicijoms, skirtoms verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijoms, kompensuoti. Pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ pirmuoju kvietimu bus paskirstyta iki 2 mln. eurų.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis:  http://invega.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:

Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8-687) 41124